Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Veiligheid/Safety

Achtbanen of kermisattracties hebben diverse veiligheidssystemen, een paar probeer ik er uit te leggen.

Roller coasters or amusement rides have various safety systems, I try to explain a few.


Om te beginnen hebben achtbanen vaak extra wielen zodat ze niet van de baan vallen:

For starters, roller coasters often have extra wheels so they do not fall off the track:

  1. running wheels
  2. friction wheels
  3. upstop wheels

Op de 1e wielen rijd de achtbaantrein, en klinkt vrij logisch.

The first wheel let the roller coaster train runs on the 1st wheels, and sounds pretty logical.

De 2e wielen zorgen dat de achtbaan door bochten kan, klinkt ook vrij logisch.

The 2nd wheels ensure that the roller coaster can go through turns, also sounds pretty logical.

De 3e (upstop) wielen zijn erg belangrijk voor "inversies" en "airtime" en zitten aan de onderkant van een achtbaan.

The 3rd (upstop) wheels are very important for "inversions" and "airtime" and are at the bottom of a roller coaster.


Met deze techniek volgt de achtbaan de vorm van de track, zonder er af te vallen.

With this technique, the roller coaster follows the shape of the track without losing weight. (ahahaha google translate joke!!!)


Dit klinkt misschien logisch maar ik wil mogelijk het (USP) systeem gebruiken (alleen op een stalen achtbaan)

This may sound logical, but I may want to use the (USP) system (only on a steel roller coaster)


Dan heb je ook het block of "segmenten" systeem voor nog veel meer veiligheid.

Then you also have the block or "segments" system for much more security.

Ik gebruik het simulatie of computer spelletje "nolimitscoaster 2" omdat het voor mij lang geleden is en ik wil dit goed uitleggen. (google translate)

I use the simulation or computer game "nolimitscoaster 2" because it's been a long time for me and I want to explain this properly.

nolimitscoaster 2

Block Theorie

(scroll down for english)

Achtbanen zijn meer dan alleen een eenvoudige baan.

Typische achtbanen hebben een station voor in- en uitstappers, een kettinglift (of een lancering) om potentiële energie aan de trein toe te voegen, remmen om de trein tot een veilige snelheid te vertragen en opslagsporen om treinen op te slaan die niet in dienst zijn.

De enige manier waarop een achtbaan tegelijk meerdere treinen kan besturen zonder te botsen, is door zorgvuldige toepassing van bloktheorie.

Een achtbaan (hout&staal) is verdeeld in verschillende functionele secties die we blokken noemen.

Een blok is een baanvak dat de trein tot stilstand kan brengen.

Remmen, liftheuvels en stations zijn blokken.

Een blok begint aan het einde van het vorige blok en eindigt aan het einde van het gedeelte van het spoor dat de trein kan stoppen.

Als de trein niet stopt voordat het einde van het blok is bereikt, geeft de rit een waarschuwing dat treinen kunnen crashen.


Blok Theorie Regel 1:Er kan nooit meer dan één trein op een blok staan.

Deze regel geldt boven alle andere.Blok Theorie Regel 2:Een trein kan niet verder komen tenzij het volgende blok vrij is.

Bloksystemen laten een trein niet toe om naar het volgende blok te gaan als dat blok bezet is.


Blok Theorie Regel 3:Het maximum aantal treinen van een achtbaan wordt bepaald met de volgende vergelijking: Totaal aantal treinen = Totaal aantal blokken - 1

Als je een achtbaan wilt maken die drie treinen rijdt, moet je 4 blokken hebben.

Dit zorgt ervoor dat er altijd een leeg blok is waar een trein naartoe kan gaan.


Block Theory

Roller coasters are more than just simple track.

Typical coasters feature a station for riders to board/exit, a chain lift (or a launch) to add potential energy to the train, brakes to slow the train to a safe speed, and storage tracks to store trains that are not in service.

The only way a coaster can run multiple trains at the same time without colliding is through careful application of block theory.

A roller coaster is divided into various functional sections known as blocks.

A block is any section of track capable of bringing the train to a stop.

Brakes, lift hills, and stations are blocks.

A block starts at the end of the previous block and ends at the end of the section of track that can stop the train.

If the train fails to stop before reaching the end of the block the ride will give an warning that trains may crash.


Block Theory Rule 1: There can never be more than one train on a block.

This rule holds true above all others.


Block Theory Rule 2: A train cannot advance unless the next block is clear.

Block systems will not allow a train to advance to the next block if that block is occupied.
Block Theory Rule 3: A coaster's maximum train count is determined with the following equation: Total trains = Total Blocks - 1

If you want to make a coaster that runs three trains, you must have 4 blocks.

This ensures there is always an empty block for a train to move to.Als je dat niet genoeg vind heb je ook schouderbeugels of een lapbar, en voor de watjes zijn er soms ook gordels ahahahaha.


(ik heb helaas niet alle verschillende soorten achtbanen & darkrides & kermisattracties kunnen doen, maar dat is voor mij belangrijk voor de veiligheid enz.)

In Amerika/Japan+de rest v/d wereld staan er veel pretparken (disney/sixflags enz.)


If you do not find that enough, you also have shoulder braces or a lapbar, and for the wimps we also have belts (sometimes) ahahahaha.


(unfortunately I have not been able to do all kinds of roller coasters & darkrides & fairground rides, but that's important for safety, etc.)

In America/Japan+all over the world there are many amusement parks (disney / sixflags etc.)