Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Bolliger & Mabillard

B&M

Clermont Steel

B&M (wikipedia)

Geschiedenis/History

Walter Bolliger & Claude Mabillard zijn samen begonnen bij het bedrijf Giovanola, een attractieproducent die ritsystemen leverde voor onder andere Intamin AG.

Walter Bolliger & Claude Mabillard started together with the company Giovanola, an attraction producer that supplied zipper systems for, among others, Intamin AG.

Tijdens hun tijd bij Giovanola hielpen zij met het ontwerpen van de eerste Stand-Up achtbaan van het bedrijf, Shockwave in Six Flags Magic Mountain.

During their time with Giovanola, they helped design the company's first Stand-Up rollercoaster, Shockwave in Six Flags Magic Mountain.

Hoewel Bolliger & Mabillard in 1987, door een verandering van management, het bedrijf verlieten bleef Giovanola het baanontwerp nog enkele jaren gebruiken voor Goliath in Six Flags Magic Mountain en Titan in Six Flags Over Texas.

Although Bolliger & Mabillard left the company in 1987, due to a change of management, Giovanola continued to use the job design for a few years for Goliath at Six Flags Magic Mountain and Titan at Six Flags Over Texas.

Beiden banen hebben een baantype dat lijkt op de huidige baansystemen van B&M.

Both jobs have a track type that is similar to the current track systems of B & M.

Samen richtten zij een eigen bedrijf op in 1988 en gebruikten zij hun eigen achternamen voor de nieuwe onderneming; Bolliger & Mabillard (B&M).

Together they founded their own company in 1988 and used their own surnames for the new company; Bolliger & Mabillard (B&M).

Tijdens de oprichting werd ermee ingestemd dat men zich ging richten op achtbanen en geen amusementsattracties zou gaan ontwikkelen.

During the establishment it was agreed that they would focus on roller coasters and would not develop entertainment attractions.

Men had toen twee tekenaars in dienst en om de werkdruk te verlichten vanwege een aanvraag vanuit Six Flags werden twee tekenaars toegevoegd aan het personeelsbestand.

At that time, two drafters were employed and to ease the workload due to an application from Six Flags two draughtsmen were added to the workforce.

Echter ontstond bij B&M het probleem dat het bedrijf zich het toegespitste op het ontwerpen van achtbanen en niet op het produceren ervan.

However, at B & M, the problem arose that the company focused on designing roller coasters and not on their production.

De oplossing van dit probleem werd gevonden in een bedrijf in de Amerikaanse staat Ohio.

The solution to this problem was found in a company in the US state of Ohio.

Clermont Steel Fabricators had al meerdere baandelen geleverd voor Kings Island en Six Flags Great America.

Clermont Steel Fabricators had already delivered multiple track parts for Kings Island and Six Flags Great America.

Tijdens een bezoek door Walter Bolliger werd er gevraagd of het bedrijf interesse had in de productie van de baan voor Six Flags.

During a visit by Walter Bolliger it was asked whether the company was interested in the production of the job for Six Flags.

Er werd een akkoord gesloten en werd het voor B&M mogelijk om hun eerste achtbaan te produceren en te bouwen.

An agreement was reached and it became possible for B & M to produce and build their first rollercoaster.

De baan opende in Six Flags Great America en daarmee was in 1990 de eerste achtbaan van B&M een feit.

The course opened in Six Flags Great America and in 1990 the first rollercoaster of B & M became a fact.

Twee jaar later, in 1992, produceerde B&M eveneens een achtbaan voor Six Flags Great America, Batman: The Ride, 's werelds eerste omgekeerde achtbaan en B&M op de kaart zette in de achtbanenindustrie.

Two years later, in 1992, B & M also produced a roller coaster for Six Flags Great America, Batman: The Ride, the world's first reverse roller coaster and B & M put on the map in the rollercoaster industry.