Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Biorubber

Biorubber is een mix van traditioneel rubber en PLA bioplastic.

Biorubber is a mix of traditional rubber and PLA bioplastic.

Je kunt er o.a autobanden van maken, het rot niet.

You can make car tires from it, it does not rot.


Gewoon rubber wordt normaal ook gebruikt, maar voor autobanden is het een mix met petro-chemie.

Normal rubber is normally also used, but for car tires it is a mix with petrochemistry.

Dat is tegen het rotten, want rubber is biologisch.

That is against rotting, because rubber is organic.

Het komt van een boom. It comes from a tree.