Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Concentreren/To concentrate

Ik ken mezelf nog niet super goed, ik blijf aan veranderen lijkt wel.

I do not know myself very well, I keep changing, it seems

Toch is goed concentreren heel belangrijk voor mij, dat zie ik een beetje als nadenken.

Nevertheless, good concentration is very important to me, which I think is a bit like thinking.

Maar als mensen me helpen uit goeie bedoelingen ofzo, dan kan ik niet opletten/concentreren.

But if people help me out of good intentions or so, I can not take care / concentrate.

Ik ben erg vlug afgeleid!

I'm very fast distracted!

Ik doe het liefst alles zelf zonder bemoeienis!

I would rather do everything without interference!

Dat is erg moeilijk want ik heb het helemaal niet makkelijk.

That's very hard because I'm not easy at all.


Foto van het keezenspelBij het keezenspel moet ik goed concentreren en opletten enz.

In the keezes game I have to concentrate and pay attention, etc.

Ik vind het erg leuk en gezellig, met een paar mensen en zachtjes de radio aan enz.

I like it very nice and cozy, with a few people and softly the radio etc.

Als ik me goed voel kan ik redelijk nadenken enz.

If I feel good I can reasonably think so.

meierijstad