proefversie van het nieuwe dzi logo

proefversie van de nieuwe dzi folder


De paint shop versie (hierboven)

Een photoshop versie heb ik ook gemaakt. (achterkant)

photoshop versieMogelijk gaan er nog dingen veranderen op de achterkant, There may be things changing on the back. Het is geen poster!

De voorzijde is nog niet af, en ze willen ook een speciale posterversie.

The front is not finished, and they also want a special poster version.poster heb ik gemaakt in photoshop voor de zoete inval.Binnenkort gaat een stagiaire van de Avans hogeschool in Den Bosch me helpen. ik weet niet hoe ik dat moet doen.

Soon a trainee from the Avans college in Den Bosch will help me. I do not know how to do that.

De folder komt op heel veel plekken te liggen, o.a bij huisartsen. dus het is allemaal best spannend voor me enz. (de folder moet super goed zijn vind ik)

The folder comes to lie in many places, among others with family doctors. so it's all quite exciting for me etc. (the folder must be super good I think)Avans hogeschool

Sony Vegas pro heeft veel gebruikersgemak en is heel stabiel maar is ook erg ongebruiksvriendelijk en werkt ook niet lekker samen met adobe after effects & photoshop, Adobe Premiere dat wel kan. (pro versie)

Met Adobe After Effects maak je animaties of special effects voor film, With Adobe After Effects you create animations or special effects for film.after effectsAdobe After Effects CS5Sony Vegas pro kan op technisch vlak meer als bv. adobe premiere elements. (dat is een soort instap versie denk ik)

Adobe Premiere Pro CC is wel de toonaangevende software voor videobewerking, die wil ik eigenlijk ook.

Adobe Premiere Pro CC is the leading video editing software, which I actually want.

mijn filmtip, kijk a quiet place en unsane of mijn film collectie op dvd of blu-ray+bioscoop films.

my film tip, watch a quiet place and unsane or my movie collection on dvd or blu-ray + cinema movies.

ik vind het soms ontzettend moeilijk om ja of nee te zeggen, want in de pijnlijke jaren kreeg ik alleen maar meer pijn als als ik iemand z'n zin niet gaf!

I find it sometimes very difficult to say yes or no, because in the painful years (2003/2010) I only got more pain if I did not give someone his way!

In 2003 vertelde de artsen in het ziekenhuis tegen mij dat ik een multi trauma had, dat is alleen maar erger geworden ben ik bang. (het gaat best goed met mij)

In 2003 the doctors in the hospital told me that I had a multi-trauma, that is only getting worse, I'm afraid. (it goes pretty well with me)


De pijnlijke jaren waren vreselijk, maar na de 2010 operatie was ook niet meteen alles goed. (ik slaap nog steeds slecht, ik ben erg moe enz. I still sleep poorly, I am very tired etc.

The painful years were terrible, but after the 2010 operation everything was not right.


Veel mensen die ik kende (eekelhof) gaven niks om die operatie, die dachten dat ik altijd zo vervelend was.

Many people I knew (eekelhof) gave nothing to that operation, which I thought was always so annoying.


Ik vind het soms heel moeilijk om keuzes te maken, dat gaat nog vele jaren door en ik heb nogsteeds schouderpijn. (er is blijvende schade vertelde de orthopeed)

I sometimes find it very difficult to make choices, it continues for many years and I still have shoulder pain. (there is permanent damage told the orthopedic)

Met die operatie in 2010 voel ongeveer 90% minder pijn, maar in de winter is 10% erg veel.

With that operation in 2010, about 90% feel less pain, but in the winter 10% is very much. (similar to countless bone fractures!)

10% kun je vergelijken met ontelbaar veel botbreuken, zo erg is het!

Ik heb in nolimits 2 ook wat belangrijke dingen geschreven over achtbanen enz. (het is niet genoeg!)

In nolimits 2 I also wrote some important things about roller coasters etc. (it is not enough!)

Sommige achtbanen moeten kunnen veranderen van vorm enz. (ingewikkeld)

Some roller coasters must be able to change shape etc. (complicated)

Ik bedoel, veranderen in een darkride,logflume of kermisattractie of iets anders als dat lukt.

I mean, change to a darkride, logflume or fairground attraction or something else if that works.

Met darkride ga je bv. door een timmer of schilders fabriek enz.(metaal constructiebedrijf (PAS OP voor las ogen enz.)

With darkride you go eg through a carpentry or painting factory etc. (metal construction company (PAS OP for welding eyes etc.)

Het startpunt van een achtbaanrit kan eigenlijk overal op de wereld zijn, maar je sluit dmv. Wissels aan op een soort aorta, je hebt o.a ook een kroon, unfreese de achtbanen en lees de eigenschappen enz.

The starting point of a roller coaster ride can actually be anywhere in the world, but you can close it. Substitutes on a kind of aorta, you also have a crown, unfreese the roller coasters and read the properties etc.

De achtbaan vloer moet soms 90 graden kunnen draaien of kantelen in het underground gedeelte. (ingewikkeld)

The roller coaster floor must sometimes be able to turn 90 degrees or tilt in the underground part. (complicated)

ik heb 7 jaar lang kunnen niet slapen van de pijn! (2003/2010)

I have not been able to sleep 7 years in pain! (2003/2010)


Soms hoor ik tijdens het slapen de telefoon of de deurbel of iemand zit onder de dekens mij (sexueel) te vervelen enz.

Sometimes I hear the phone or the doorbell while sleeping or someone is sitting under the covers (sexually) bored me etc.


Die dingen zijn pas gekomen vanaf de eekelhof, Those things only came from the Eekelhof!Sommige gevoelens komen ook uit Gendt,Gameren en Amsterdam enz.

Some feelings also come from Gendt, Gameren and Amsterdam etc.

Ik heb mijn rug niet gebroken (jbz locatie Boxtel 2018. (Liduina)), maar mijn bekken wel. (alles zit schots en scheef volgens mij)

I did not break my back (jbz location Boxtel 2018. (Liduina)), but my pelvis did. (I think everything is Scottish and crooked)H200&L300 wil ik hebben (L&R), I want to have H200 & L300. (L & R)

Dankzij dat ik gevallen was op impuls, kreeg ik eindelijk na 7 jaar de (linker) schouder operatie.

Thanks to the fact that I fell on impulse, I finally got the (left) shoulder operation after 7 years.photoshop versie

Om echt te bewijzen tegen swz medewerkers dat ik niet stom ben heb ik deze website gemaakt enz.

To really prove to SWZ employees that I am not stupid I created this website etc.

Dat werkt dus niet, want ze denken als Renť het kan kan het niet zo moeilijk zijn. KUT SWZ

That does not work, because they think like Renť can not be that difficult. KUT SWZ


ZE KUNNEN ALLEMAAL DOODVALLEN! Daar ga ik over nadenken.
met warm weer voel ik veel minder pijn, maar voorlopig wil ik in Nederland blijven.

I feel much less pain in warm weather, but for the time being I want to stay in the Netherlands.

TIP, kijk alle bekeken video's van mij op youtube + afspeellijsten voor meer informatie. + google foto & facebook/whatsapp & email enz.

TIP, watch all watched videos from me on youtube + playlists for more information. + google photo & facebook / whatsapp & email etc.
coasterdvd 3 logoMijn vader/moeder geeft meestal geld als ik hem of haar zie, dat is wel heel lief van hun. (mijn tante help me ook op financieel gebied enz.)

My father / mother usually gives money when I see him or her, that is very nice of her. (my aunt also helps me in the financial field, etc.)Foto van gemaakt in Gendt bij de rivier de waal + Renť van Honk,Jannie Klein,Loes Klein,Henrie en Janneke (neef en nicht)Die foto is in Gendt genomen (lingewaard) bij rivier de waal, Gameren ligt trouwens ook aan de waal. Hedel ligt bij de Maas.

That photo was taken in Gendt (lingewaard) near the river Waal, Gameren is also on the Waal. Hedel is near the Maas.

Daartussen heet het de bommelerwaard, het zijn kleine dorpjes waar ook dijken lopen enz.

In between it is called the bommelerwaard, they are small villages where dikes run, etc.

Gameren ligt vlakbij Zaltbommel terwijl Hedel vlakbij Den Bosch ligt.

Gameren is close to Zaltbommel while Hedel is close to Den Bosch.

Als je over de Hedelse brug gaat ben je in de provincie Brabant.

If you go over the Hedelse bridge you are in the province of Brabant.

Het nieuwe huis is best luidruchtig, ik heb veel last van mijn buurman. (C. van Oostrom)

The new house is quite noisy, I have a lot of problems with my neighbor. (C. van Oostrom)


Het is echt een klootzak, It really is an asshole!


Hij laat zijn wekker om 6:00 afgaan als ik teveel lawaai maak. Dat is erg irritant! of hij schuift met zijn mebeuls enz.

He makes his alarm go off at 6:00 am if I make too much noise. That is very annoying! whether he slides with his mebeuls etc.


Ik heb via de leiding v/d swz er iets van gezegd, nu gaat ie met meubels schuiven enz.

I have said something through the management of the swz, now he is going to slide furniture etc.


ik wordt helemaal gek van die vent, en die achterlijke kut Roda komt er ook. (ik denk dat hij haar verkracht heeft!)

that guy is driving me crazy, and that stupid cunt Roda is coming. (I think he raped her!)


Mijn trippelstoel maakt teveel herrie, ik durf hem op de slaapkamer of woonkamer niet meer op de rem te zetten, zo ben ik al bijna gevallen enz.

My triple chair makes too much noise, I dare not put it on the brakes in the bedroom or living room, I've almost fallen, etc.


ik houd speciaal voor hem ook heel de dag alle deuren dicht enz.

I keep all doors closed especially for him all day long etc.


Op de van Berghenstraat moest ik ook heel stil zijn voor mijn boven buurvrouw. (mevr. Kerkhof)

On the van Berghenstraat I also had to be very quiet for my upstairs neighbor. (Mrs. Kerkhof)Trouwens het de lift,kozijnen en het trappenhuis in mijn nieuwe huis zit nu al vol met krassen/beschadigingen enz.

By the way, the lift, window frames and the stairwell in my new house is already full of scratches / damage etc.

Bij montage/inpak op AC duinendaal doe je heel de dag stom bajes werk.

When fitting / packing at AC duinendaal you do stupid work all day long.

soms weet ik niet hoe ik me moet voelen, sometimes I do not know how to feel.


Foto van uncharted 2 (playstation 3)

I did not tell half of what I saw

for I knew I would not be believed...

email

(Vergeten informatie die ik had bewaard in de email (14 juli 2019))

(Forgotten information that I had saved in the email (14 juli 2019 ))Er moeten ook diverse vakantie continenten komen, dat is alleen voor de werkers en tussen de ringen.

There must also be various holiday continents, that is only for the workers and between the rings.


werken is vermoeiend, en vakantie is onspannend!

working is tiring, and vacation is relaxing!


Er moeten mogelijk meerdere continenten komen en ook een speciaal afwatering systeem.

There may have to be several continents and also a special drainage system.


(Ik wil geen modderstroom enz. tussen de ringen.) (I don't want mudflow etc. between the rings.)


Het moet op heel de wereld veilig zijn, geen uitzonderingen!It must be safe throughout the world, no exceptions!De airco en verwarming zijn ook belangrijk + de vergeten dingen zoals elektriciteit enz.

The air conditioning and heating are also important + the forgotten things such as electricity etc.


(Licht en geluid zijn heel belangrijk!) (Light and sound are very important!)


(De gloeilamp geeft best mooi licht maar de led lamp of spaarlamp gaat langer mee.)

(The light bulb gives pretty nice light but the LED lamp or energy saving lamp lasts longer.)

Neon verlichting is ook best mooi en gezellig. (winkelstraat) Neon lighting is also pretty nice and cozy. (shopping district)LED verlichting kan volgens mij ook van kleur veranderen, en KMG gebruikt het tegenwoordig ook in kermisattracties.

I think LED lighting can also change color, and nowadays KMG also uses it in fairground attractions.


Ik weet niet hoe led verlichting werkt enz. (strobeverlichting+rookeffecten) zijn ook mooi.

I do not know how LED lighting works etc. (strobe lighting + smoke effects) are also nice.Er moet misschien een speciaal continent komen voor kinderen denk ik. ik weet het niet.

There may have to be a special continent for children, I think. I do not know.


Vanaf 18 jaar ben je volwassen.

You are an adult from the age of 18.


Ik weet nog niet hoe ik (vakantie en kinderen) het moet zien met "werkers" en "dromers"

I do not yet know how I (holiday and children) should see it with "workers" and "dreamers"


Natuurlijk ook (2T + 4T) motoren enz;heel het leven is belangrijk!

Of course also (2T + 4T) engines, etc., whole life is important!


Ik ben ontzettend veel vergeten, sorry daarvoor! I have forgotten a lot, sorry for that!
als het niet kan zoals het moet, dan doe het maar zodat het kan.

if you can't do it as you should, then do it so that you can.