Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Dynamisch/Dynamic

Het gaat over dynamische spring tij en dood tij maatregelen, lees hier en hier verder.

Die techniek gebruikt de op en neer gaande beweging van het water, dynamisch dus.

Met deze techniek haal je 2x zoveel energie uit een ring, een belangrijke maar moeilijke technologie.

Het kan niet op de 2 kruispunten op de wereld, misschien ook wel. ik weet het niet.

Er liggen 3 mechanisch dingen van ijzer/titanium o.i.d in het water, (zinker,drijver en een zwever)

1 ding drijft op het water en de 2e ding/mechaniek (zinker) blijft onder water hangen bij het laagste dood punt/waterstand.

Dat 1e ding (zwever) geeft het bovenste dood punt/waterstand aan, en blijft ook boven hangen.

Het is heel ingewikkeld, maar als het werkt heeft het enorme voordelen.

De (drijver) gaat gewoon op en neer met eb en vloed maar beweegt ook tussen die zinker en zwever met ontzettend hoge kracht!

Deze techniek voorspeld een beetje de waterstand mbt. eb en vloed, dynamisch dus.


De zwever en zinker passen zich bij iedere eb en vloed automatisch aan.


ps. je hebt ook statische spring een dood tij maatregelen!

ps. deze techniek kan niet als het water te hard gaat stromen!


I have several static and dynamic neap tide actions (various measures neap tide (google-translate))

-------------------------------------------------------

It's about dynamic jump and death measures, read here and here < / Li> further.

That technique uses the up and down movement of the water, dynamically so.

With this technique, you get 2x as much energy from a ring, an important but difficult technology.

There are 3 mechanical things of iron / titanium and water in the water, (sinker, float and a sword)

One thing floats on the water (sword) and the 2nd mechanics (zincer) stays under water at the lowest dead point / water level.

That 1st thing (sword) indicates the upper dead point / water level, and stays on top.

It's very complicated (also to translate ect.), but if it works it has huge benefits.

The float just goes up and down with ebb and flood but also moves between the zincer and sword with incredibly high power!

This technique predicted a little bit of water. Ebb and flood, dynamic so.