Klik op een link om een pagina te bezoeken:

G-kracht/G-forceHet is voor mij eigenlijk best lang geleden, maar G-kracht is behoorlijk belangrijk in een achtbaan.

It's actually quite a long time for me, but G-force is pretty important in a roller coaster.

In een achtbaan kun je positieve en negatieve G-kracht ondervinden.

In a roller coaster you can experience positive and negative G-force.

Maar wat is G-kracht?

But what is G-force?

Normaal heb je 1G, dat is je eigen lichaamsgewicht.

Normally you have 1G, which is your own body weight.

Met 2G weeg je 2x zo zwaar, With 2G you weigh twice as heavy.

Een mens kan maximaal 4G verdragen, dat is nog redelijk veilig.

A person can tolerate a maximum of 4G, which is still reasonably safe.

Met een te hoge G-kracht krijg je bloedneuzen enz.

With a high G-force you get nose noses etc

Ik bedoel, dan kan al je bloed naar boven lopen of naar beneden.

I mean, then all your blood can walk up or down

Te hoge g kracht is echt gevaarlijk! Too high a force is really dangerous!


Bij 6g worden de meeste mensen misselijk, bij 9g raakt men buiten bewustzijn en 14g is dodelijk.

At 6g most people become sick, at 9g people become unconscious and 14g is deadly.

Tijdens een rit in een achtbaan is 5g het maximum, met als voorwaarde dat deze kracht langzaam wordt opgebouwd en dat de kracht verticaal op het lichaam werkt zodat het hoofd in de rugwervel gedrukt wordt.

During a ride in a roller coaster, 5g is the maximum, with the condition that this force is slowly built up and that the force works vertically on the body so that the head is pressed into the dorsal vertebra.