Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Gezondheid/Health

Het gaat over het natuurlijk vermogen tot herstel, best een moeilijk onderwerp.

It is about the natural ability to recover, a difficult topic.

Ik kan er nog niks zinnigs over zeggen, ik ben er mee bezig...

I can not say anything about it, I'm working on it ...

Wat wel een beetje met gezondheid te maken heeft is electro-stimulatie:

What does a little to do with health is electro-stimulation:

bioness

Ik heb de ness H200 en de L300 en tijdje omgehad.

Ik heb door m'n auto ongeluk een hele zware hersenbloeding gehad.

Because of my car accident, I had a very severe cerebral hemorrhage (stroke).

Nog wel meer, 5 weken coma,7 botbreuken,klaplong,mild?,nier?,lever? en blaas waren beschadigd.

More more, 5 weeks coma, 7 fractures, klaplong, mild?, Kidney? Liver? And bladder were damaged.

Dat is nog niks vergeleken met die pijn van de 7e botbreuk, m'n linker schoudergewricht was afgebroken! (2003/2010)

That's nothing compared to the pain of the 7th bone fracture, my left shoulder joint was broken! (2003/2010)

M'n spieren hielden mijn sleutelbeel in positie, ik kon mijn arm gewoon normaal bewegen enz.

My muscles held my key in position, I could just move my arm normally, etc

Op AC duinendaal deed ik wekelijks 4 kilometer lopen de rollator en iedere week zwemmen in het sportiom zwembad/Den Bosch+fitnes&acupunctuur enz.

At AC duinendaal I walked a 4 km walk the walker and swimming every week in the swimpool / Den Bosch + fitnes & acupuncture ect.

Normaal maakt pijn je moe, mij gaf het juist veel energie.NIET NORMAAL!

Normally pain hurts you, I just gave it a lot of energy. NOT NORMAL!

Op de eekelhof in Schijndel was natuurlijk de pijn niet over .

Of course, the pain was not over at the Eckelhof (eekelhof) in Schijndel.

De H200 (handmaster) wil ik graag opnieuw hebben! I want for L&R the H200 (Awesome device, He makes me much less tired, etc.)

Helaas is hij veels te duur, en m'n armen bewegen al goed.

Unfortunately, he is far too expensive

Daar gaat het ook niet om, hij maakt me veel minder moe enz.

De L300 is ook goed maar dan moet je wel lopen, wat voor mij erg moeilijk en pijnlijk gaat.Het PLUS systeem heb ik nooit gehad. (www.ness.nl)

The PLUS system I've never had. (www.ness.nl)


Foto van René van Honk in Empel met Ramon StolDeze foto hierboven is in de pijnlijke jaren genomen, dat was met Ramon Stol in Empel.

Van acupunctuur ging ik beter nadenken, en het maakt je minder moe. (hoofd&energiepunten)

action fitnes

Ik heb in Velddriel ook gewerkt bij auto service int./aquablue.

Op 23.07 (hieronder) zie je fitnes en acupunctuur (helaas zonder geluid)