Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Gezondheid/HealthHet gaat over het natuurlijk vermogen tot herstel, best een moeilijk onderwerp.

It is about the natural ability to recover, a difficult topic.

Ik kan er nog niks zinnigs over zeggen, ik ben er mee bezig...

I can not say anything about it, I'm working on it ...


De ontdekking en de toepassing van antibiotica zoals penicilline betekende een doorbraak in de bestrijding van ziekteverwekkende bacteriën.

The discovery and application of antibiotics such as penicillin meant a breakthrough in the control of pathogenic bacteria.


In 1945 kregen Florey, Chain en Fleming de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde.

Naar alle waarschijnlijkheid was de eerste keer dat in Nederland penicilline werd gebruikt in Kamp Westerbork, waar het werd gesynthetiseerd door een geïnterneerde bacterioloog.

In 1945, Florey, Chain and Fleming received the Nobel Prize in Physiology or Medicine.

In all likelihood, the first time that penicillin was used in the Netherlands in Camp Westerbork, where it was synthesized by an interned bacteriologist.

peneceline (anti-biotica)

Als je gevallen bent en de dokter denkt dat je iets gebroken hebt, wordt er meestal een röntgenfoto gemaakt.

Een röntgenapparaat werkt met straling die door je lichaam heen kijkt.

Maar niet door je botten.

Zo kunnen ze zien of er een breuk is of niet.


If you have fallen and the doctor thinks you have broken something, an X-ray is usually made.

An X-ray machine works with radiation that looks through your body.

But not through your bones.

This way they can see if there is a break or not.

rontgenfoto (school tv)

Wat ook een beetje met gezondheid te maken heeft is electro-stimulatie:

What does a little to do with health is electro-stimulation:

bioness

Ik heb de ness H200 en de L300 en tijdje omgehad. (geweldig!!!)

Ik heb door m'n auto ongeluk een hele zware hersenbloeding gehad enz. (ik ben erg moe enz.)

Because of my car accident, I had a very severe cerebral hemorrhage. (stroke) (I am very tired etc.)

Nog wel meer, 5 weken coma,7 botbreuken,klaplong,mild?,nier?,lever? en blaas waren beschadigd.

More more, 5 weeks coma, 7 fractures, klaplong, mild?, Kidney? Liver? And bladder were damaged.

Dat is nog niks vergeleken met die pijn van de 7e botbreuk, m'n linker schoudergewricht was afgebroken! (2003/2010)

That's nothing compared to the pain of the 7th bone fracture, my left shoulder joint was broken! (2003/2010)

M'n spieren hielden mijn sleutelbeel in positie, ik kon mijn arm gewoon normaal bewegen enz.

My muscles held my key in position, I could just move my arm normally, etc

Op AC duinendaal deed ik wekelijks 4 kilometer lopen de rollator en iedere week zwemmen in het sportiom zwembad/Den Bosch+fitnes&acupunctuur enz.

At AC duinendaal I walked a 4 km walk the walker and swimming every week in the swimpool / Den Bosch + fitnes & acupuncture ect.

Normaal maakt pijn je moe, mij gaf het juist veel energie.NIET NORMAAL!

Normally pain hurts you, I just gave it a lot of energy. NOT NORMAL!

Op de eekelhof in Schijndel was natuurlijk de pijn niet over .

Of course, the pain was not over at the Eckelhof (eekelhof) in Schijndel.

De H200 (handmaster) wil ik graag opnieuw hebben! I want for L&R the H200 (Awesome device, He makes me much less tired, etc.)

Helaas is hij veels te duur, en m'n armen bewegen al goed.

Unfortunately, he is far too expensive

Daar gaat het ook niet om, hij maakt me veel minder moe enz.

De L300 is erg goed maar dan ga ik ook meer lopen enz.

The L300 is very good but then I also walk more etc.

Het PLUS systeem heb ik nooit gehad. (www.ness.nl)

The PLUS system I've never had. (www.ness.nl)


Foto van René van Honk in Empel met Ramon StolDeze foto hierboven is in de pijnlijke jaren genomen, dat was met Ramon Stol in Empel.

Van acupunctuur ging ik beter nadenken, en het maakt je minder moe. (hoofd&energiepunten)

action fitnes

Ik heb in Velddriel ook gewerkt bij auto service int./aquablue.

Op 23.07 (hieronder) zie je fitnes en acupunctuur (helaas zonder geluid)Mijn linker bovenbeen is mogelijk iets korter geworden door mijn ongeluk, dat wist ik al in de pijnlijke jaren.

My left upper leg may have become slightly shorter because of my accident, I already knew that during the painful years.Mijn rechterbovenbeen brengt me ook in onbalans en mijn bekken enz. + linker verlamde grote teen & mogelijke hersenschade. (evenwicht problemen)

My right upper leg also brings me into imbalance and my pelvis etc. + left paralyzed big toe & possible brain damage. (balance problems)Mijn linker arm is ook iets korter en beweegt een beetje verkeerd, dat merk ik o.a bij het kezen (kaartspelletje) op “de zoete inval”

My left arm is also slightly shorter and moves a bit wrong, I notice that when I'm playing (card game / man do not get annoyed) on "the sweet invasion"Iedere dag met aankleden begint mijn linker schouder te kraken en te piepen, dat is pijnlijk.

Every day with dressing my left shoulder starts to squat and squeak, that is painful.Tijdens het eten moet ik eigenlijk ook niet praten want ik spreek teveel met consumptie.

I do not have to talk during dinner either because I speak too much with consumption.Met eten of drinken is mijn stem meestal tevens niet zo duidelijk, My voice is usually not that clear with food or drinks.