Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Maan/Moon

De maan geeft 2x per dag eb en vloed, ring 2 die ongeveer van de noord naar de zuidpool loopt + 2 diagonale ringen. (ring 3 en 4) zijn ervoor nodig.

The moon gives 2x a day ebb and flood, ring 2 which runs from north to south pole + 2 diagonal rings. (Rings 3 and 4) are required.


Extra ringen (zie ring 2) voor doodtij zijn niet nodig, maar het helpt mogelijk wel.

Extra rings (see ring 2) for death tide are not necessary, but it may help.De maan heeft een bepaalde aantrekkingskracht op de aarde.

The moon has a certain attraction on the earth.als de maan kapot zou gaan of verdwijnen heb je veel minder energie op aarde.

if the moon should break or disappear, you will have much less energy on earth.Ik bedoel, dan staan alle machines stil in de machinekamer. Ring 2 + de 2 diagonale ringen.

I mean, then all machines stand still in the engine room. Ring 2 + the 2 diagonal rings.Mogelijk krijg je een klein beetje energie van de zon of andere planeten, dat gaat automatisch.

You may get a little bit of energy from the sun or other planets, that goes automatically.Daarom zou ik voor dat noodgeval zonnepanelen of windmolens plaatsen, ik bedoel, rondom heel de ring. Splitringen werken niet zo goed denk ik.

That is why I would place solar panels or windmills for that emergency, I mean, all around the ring. Split rings do not work as well I think.De beste tip is alle informatie op deze website op te schrijven, The best tip is to write down all information on this website.