Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Maan/Moon

De maan geeft 2x per dag eb en vloed, ring 2 die ongeveer van de noord naar de zuidpool loopt + 2 diagonale ringen. (ring 3 en 4) zijn ervoor nodig.

The moon gives 2x a day ebb and flood, ring 2 which runs from north to south pole + 2 diagonal rings. (Rings 3 and 4) are required.


Extra ringen (zie ring 2) voor doodtij zijn niet nodig, maar het helpt mogelijk wel.

Extra rings (see ring 2) for death tide are not necessary, but it may help.