Klik op een link om een pagina te bezoeken:

USP techniek/USP technique

Niet iedereen houd ervan, maar het is wel de toekomst.

Not everybody loves it, but it's the future.

Nog beter,nog harder en meer airtime...

Even better, even harder and more airtime ...

Normaal duurt een achtbaan ritje ongeveer 1 of 2 minuten, en dat wil ik veranderen.

Normally, a rollercoaster ride takes about 1 or 2 minutes, and I want to change that.

Met een druk op de knop (interactief beeldscherm enz.) neemt de trein een andere route, stopt en dan kun je eten of drinken of naar de wc gaan.

With the push of a button (interactive screen ect.), the train takes another route and stops where you can eat or drink or go to the bathroom.

Dat bestaat nog niet!

That does not exist yet!

Een achtbaan moet vele wissels bevatten, en iedere route heeft een eigen kleurcode (intense/rustige rit) enz.

A roller coaster must contain many swaps, and each route has its own color code, (intense / quiet ride) etc.

transrapid

Ik wil achtbanen waar je misschien wel een uur of langer inzit!

I want roller coaster where you may have hours or longer!

Dat is teveel voor normale wieltjes/lagers enz.

That is too much for normal wheels / bearings, etc.

Met USP techniek zweeft de trein tmv. electromagnetisme boven de track, zie maglev treinen.

With USP technology, the train is floating on the train. Electromagnetism above the track, see maglev trains.

Dat is het nieuwste van het nieuwste en het bestaat nog niet.

That is the newest of the newest and it does not exist yet.

Het geeft wel helaas wel problemen met felle/strakke bochten denk ik.

Unfortunately, it does cause trouble with sharp / tight turns I think.

De achtbaan wieltjes lagers worden te warm, nu hebben sommige achtbanen water koeling.

The roller coaster rollers get too hot, now some roller coasters have water cooling.De maglev trein heeft ook usp technologie, dit werkt eigenlijk hetzelfde.

The maglev train also has usp technology, this actually works the same.

Ik denk dat je een soort powered coaster krijgt.

You get a kind of powered coaster (I think).