Klik op een link om een pagina te bezoeken:

noorderlicht

Het poollicht is een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer.

Het is vaak een lichte gloed of bestaat uit bewegende bogen, stralenbundels of gordijnen van licht; heel zelden is het zelfs vlammend.

Soms staat aan de noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog schieten.

Wat is noorderlicht?

Vanuit onze zon worden voortdurend elektrisch geladen deeltjes de ruimte in geslingerd, de zonnewind genaamd.

Dit gebeurt met een snelheid van gemiddeld 400km/sec, maar kan variŽren tussen 250 en 2.500km/sec.

Een klein deel van deze deeltjes zal na een reis van ongeveer 150 miljoen kilometer onze aarde bereiken.


From our sun, electrically charged particles are constantly thrown into space, called the solar wind.

This happens at a speed of 400 km / sec on average, but can vary between 250 and 2,500 km / sec.

A small part of these particles will reach our planet after a journey of about 150 million kilometers.Wanneer deze geladen deeltjes vervolgens in onze atmosfeer botsen met zuurstofatomen en stikstofmoleculen, worden er lichtdeeltjes gegenereerd.

Bij voldoende botsingen aan de nachtzijde van de aarde kunnen we dit uitgezonden licht met het blote oog waarnemen.

When these charged particles then collide with oxygen atoms and nitrogen molecules in our atmosphere, light particles are generated.

With sufficient collisions on the night side of the earth, we can observe this emitted light with the naked eye.Deze informatie komt van internet, ik weet niet of het goed is enz.


Zelf denk ik dat er misschien elektronische storingen kunnen optreden, ik heb dit niet goed onderzocht!

Personally, I think that electronic interference may occur, I have not properly investigated this!