Klik op een link om een pagina te bezoeken:

het weer/weather

Ik wil controle over het weer hebben, maar dat is heel ingewikkeld.

I want control over the weather, but that is very complicated.

mogelijk komt er ook een extra ring die parallel loopt aan de 1e ring, dit is speciaal voor het weer. (ertussen kun je wonen)

it is possible that there will also be an extra ring that runs parallel to the first ring, this is especially for the weather. (you can live in between)knmi

buienradar

Het moet exact gebeuren zoals ik wil!

It must be done exactly as I want!

Een ring is 10 km hoog voor neerstortende meteorieten enz. maar ook om het "weer" te regelen.

A ring is 10 km high (6,2 mile) for crashing meteorites, etc., but also to control the "weather".

Sommige ringen hebben ventilatie gaten zodat de wind waait enz.

Some rings have ventilation holes for the wind enz.

Je voelt je goed als je de zon ziet schijnen met een blauwe lucht.

You feel good when you see the sun shining with a blue sky.

In Nederland is het vaak grijs en bewolkt, en alle heuvels of bergen wil ik met de grond gelijk maken!

In the Netherlands it is often gray and cloudy and every hill or mountain I want to make right with the ground!

Zowel aan de noordelijke als de zuiderlijke kant van de eerste ring. (alles vlak en even diep enz.)

Both on the northern and southern sides of the first ring. (everything flat and even deep etc.!)

Maar dat de wind waait is belangrijk, en soms moet het ook regenen.

But the wind blows is important, and sometimes it has to rain too.

Dat is belangrijk voor de landbouw enz.

That is important for agriculture, etc.

Ik heb maar vage ideeen over hoe ik het wil laten regenen enz.

bovenop de ring/machinekamer wil ik grote bassins met water, dat verdampt en je krijgt wolken en regen. (dat kan ook op de grond)

On top of the ring / engine room, I want big pools with water that evaporates and you get clouds and rain. (That can also be on the ground)

Zo heb ik het heel vlug en kort door de bocht verteld.

So I told it very quickly and briefly through the bend.

In de lucht heb je meer fantasie nodig, daar heb ik een computer spelletje voor gebruikt. bioshock infinite (pc ps3 xbox 360)

In the sky you need more imagination, I used a computer game for that. 'bioshock infinite' (pc ps3 xbox 360)

Om het te laten regenen enz. kun je ook een grote/hoge schuine (stenen+zand) heling tegen een ring aan bouwen waar water afloopt, die heling moet kilometers het land inlopen en heeft ook vlakke stukken enz.

To make it rain etc. you can also build a large / high inclined healing against a ring where water runs out, which heels must land inland and also have flat pieces etc.

Zo is het bijna perfect maar je hebt wel een zonnebril nodig.

It's almost perfect, but you need sunglasses.

Ik moet aan dit idee erg goed afstellen (finetunen enz.) dat geldt voor alles!

I have to fine-tune this idea, that applies to everything!

meer informatie/more information

Oja, zoetwater bevriest bij 0 graden maar zout water bij -1 of -2. ik wil overal zoetwater.

Oh, freshwater freezes at 0 degrees but salt water at -1 or -2. I want freshwater everywhere.

Als je dan toch bezig bent, maak het water dan ook meteen schoon enz.

If you are doing anyway, clean the water immediately, etc.