Klik op een link om een pagina te bezoeken:

het weer/weather


Onweer tijdens een ritje op de scootmobiel (van Berghenstraat 42 naar de woonvorm de rietbeemd)

Thunderstorm during a ride on the mobility scooter (from Berghenstraat 42 to the form of reed(rietbeemd))Ik wil controle over het weer hebben, maar dat is heel ingewikkeld.

I want control over the weather, but that is very complicated.

mogelijk komen er extra ringen die parallel lopen met de 1e ring, dit is speciaal voor het weer. (ertussen kun je wonen)(tussenring)

it is possible that there will also be an extra ring that runs parallel to the first ring, this is especially for the weather. (you can live in between)knmi

buienradar

Het moet exact gebeuren zoals ik wil!

It must be done exactly as I want!

Een ring is 10 km hoog voor neerstortende meteorieten enz. maar ook om het "weer" te regelen. (mits mogelijk)

A ring is 10 km high (6,2 mile) for crashing meteorites, etc., but also to control the "weather" (if possible)

Sommige ringen hebben ventilatie gaten zodat de wind waait enz.

Some rings have ventilation holes for the wind enz.

Tussen sommige tussenringen is het gebied rondom de aarde gevuld met water.

Between some rings the area around the earth is filled with water.

Dat is speciaal voor noodgevallen, sommige mensen leven onderwater.

That is especially for emergencies, some people live underwater.

Je voelt je goed als je de zon ziet schijnen met een blauwe lucht.

You feel good when you see the sun shining with a blue sky.

In Nederland is het vaak grijs en bewolkt, en alle heuvels of bergen wil ik met de grond gelijk maken!

In the Netherlands it is often gray and cloudy and every hill or mountain I want to make right with the ground!

Zowel aan de noordelijke als de zuiderlijke kant van de eerste ring. (alles vlak en even diep enz.)

Both on the northern and southern sides of the first ring. (everything flat and even deep etc.!)

Maar dat de wind waait is belangrijk, en soms moet het ook regenen.

But the wind blows is important, and sometimes it has to rain too.

Dat is belangrijk voor de landbouw enz.

That is important for agriculture, etc.

Ik heb maar vage ideeen over hoe ik het wil laten regenen enz.

bovenop de ring/machinekamer wil ik grote bassins met water, dat verdampt en je krijgt wolken en regen. (dat kan ook op de grond) (met deze techniek kan het ook gaan waaien tussen de ringen) (tussenring))

On top of the ring / engine room, I want big pools with water that evaporates and you get clouds and rain. (That can also be on the ground) (with this technique it can also blow between the rings) (intermediate ring))

Tussen 2 ringen (tussenring) komen lange staalkabels met regenslangen eraan met gaatjes erin.

Between two rings (intermediate ring) come long steel cables with rain hoses with holes in them.

Ik weet niet hoelang een staalkabel kan zijn, dat is de afstand tussen een ring! (10 km hoog)

I do not know how long a steel cable can be, that's the distance between a ring! (10 km high)

Die staalkabels hebben ook onderhoud nodig enz.

Die staalkabels hebben ook onderhoud nodig enz.

Zo heb ik het heel vlug en kort door de bocht verteld, ik weet niet of het werkt.

So I told you very quickly and briefly through the bend, I do not know if it works.Bioshock Infinite (sony playstation 3,microsoft xbox 360,PC)


In de lucht heb je meer fantasie nodig, daar heb ik een computer spelletje voor gebruikt. bioshock infinite (pc ps3 xbox 360)

In the sky you need more imagination, I used a computer game for that. 'bioshock infinite' (pc ps3 xbox 360)

Om het te laten regenen enz. kun je ook een grote/hoge schuine (stenen+zand) heling tegen een ring aan bouwen waar water afloopt, die heling moet kilometers het land inlopen en heeft ook vlakke stukken enz.

To make it rain etc. you can also build a large / high inclined healing against a ring where water runs out, which heels must land inland and also have flat pieces etc.

Zo is het bijna perfect maar je hebt wel een zonnebril nodig.

It's almost perfect, but you need sunglasses.

Ik moet aan dit idee erg goed afstellen (finetunen enz.) dat geldt voor alles!

I have to fine-tune this idea, that applies to everything!

meer informatie/more information

Mogelijk kan het weer automatisch via een computer geregeld worden, It is possible that the weather can be automatically controlled via a computer.Oja, zoetwater bevriest bij 0 graden maar zout water bij -1 of -2. ik wil overal zoetwater.

Oh, freshwater freezes at 0 degrees but salt water at -1 or -2. I want freshwater everywhere.

Als je dan toch bezig bent, maak het water dan ook meteen schoon enz.

If you are doing anyway, clean the water immediately, etc.