Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Zon/Sun

De zon is de belangrijkste krachtbron, want als die stopt met schijnen bevriest al het water op aarde en gaat iedereen dood.

The sun is the main source of power, because if it stops shining all the water frees on earth and everyone dies.

De zon geeft 1x per dag eb en vloed.

The sun gives ebb and flood 1x a day.

Natuurlijk wil ik op iedere ring veel zonnepanelen.

Of course I want many solar panels on each ring.

Ik denk dat het op 10 km. hoogte ook best wel waait, er moeten ook windmolens komen.

I think it's 10km. Height also blows, windmills must also come.


De extra ringen rondom de noorderlijke en zuiderlijke poolcirkel worden door de zon&maan aangedreven, die zijn namelijk heel gevoelig voor magnetisme enz. (ring 5&6)

The extra rings around the northern and southern polar circle are driven by the sun and moon, because they are very sensitive to magnetism etc. (ring 5&6)