Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Spring tij/Spring tide

Simpel gezegd, de zon en de maan helpen elkaar mbt. eb en vloed.

In dit geval moet het kanaal groot/diep genoeg zijn.

Simply put, the sun and the moon about helping each other. tides.


De zon en de maan kunnen ook tegen elkaar werken, doodtij of dood getij.

The sun and the moon may also work against each other, neap tide or dead tide.


reizen waes - Noorwegen - zaadbank


kijk uit voor Spitsbergen-Noorwegen, het is de wereldbank (bescherm het!)

watch out for Spitsbergen-Norway, it's the world seedbank (protect it!)