Klik op een link om een pagina te bezoeken:

extra

Sommige video's heb ik geupload, ik hoop dat het downloaden lukt. (rechtermuisknop ---> beeld opslaan als...)

I've uploaded some videos, I hope it work: (right mouse button ---> save image if ...)

De eerste film is een homevideo, helaas heb ik gescheiden ouders.

The first movie is a homevideo, unfortunately I have divorced parents.

De 2e en 3e film heb ikzelf gemonteerd op de computer.

The 2nd and 3rd films have been edited on my computer.

Bij de laatste film lag ik in het ziekenhuis. (tolbrug revalidatie)

At the last movie I was in the hospital. (toll bridge rehabilitation)