Klik op een link om een pagina te bezoeken:

Eten en drinken/food and drinks

Het is 1 v/d belangrijkste dingen, later hoeft niemand over heel de wereld meer honger te lijden!

Later, nobody needs to suffer more hungry around the world. (It's one of the most important things on earth!)


Ik kom erg makkelijk in gewicht aan omdat ik niet kan lopen enz.

I am very easy in weight because I can not walk etc.

(Ik kan wel een klein beetje lopen met een rollator, maar dat doet ontzettend veel pijn, vergis je niet!)

(I can walk a bit with a walker, but that hurts a lot, do not be mistaken!)

Ik heb samen met een diëtiste een lijst gemaakt met wat ik ongeveer kan eten en wat niet, het is niet perfect want hiermee barst ik v/d honger!

Together with a dietitian I have made a list of what I can eat and what not, it is not perfect because I am bursting with hunger!

Nadenken kost veel energie, en dat doe ik bijna heel de dag.

Pondering takes a lot of energy, and I do that almost all day.


Foto van dieet - René van Honk


(Elektrische deken veroorzaakt ademhalingsproblemen!) (Electric blanket causes breathing problems!)


Ik volg deze lijst best goed maar de kleine lettertjes sla ik (meestal) over. chips is een kalium bom, dat heb ik nodig om na te denken enz.

I follow this list quite well but I skip the small print (usually). chips is a potassium bomb, that I need to think, etc.

In aardappelen zit het meeste kalium gevolgt door bananen en sinaasappels+kiwi is ook gezond. zuivel bevat ook veel kalium en brood enz. water is niet zo goed voor kalium maar heb je ook nodig.

In potatoes, most potassium is followed by bananas and oranges + kiwi is also healthy. dairy also contains a lot of potassium and bread, etc.

Water is not that good for potassium, but you also need it.aardappels bakken of frituren is veel beter, met koken gaat meer dan de helft van het kalium verloren, teveel kalium is ook niet goed.

baking or deep-frying potatoes is much better, with cooking more than half of the potassium is lost, too much potassium is not good either.

Iedere dag 0% optimel drinken is te duur en slimpie limonade heeft geen kalium en meng je met water.

Drinking 0% optimally every day is too expensive and slimpie lemonade has no potassium and you mix with water.

drop is lekker maar heeft geen kalium, koekjes wel en in chokola zit het ook+caffeine.

licorice is tasty but has no potassium, biscuits and in chokola it is also + caffeine.Om te beginnen kan ik niet koken, ik eet 2 dgn. per week gezamelijk op de zoete inval, de swz komt ook voor 1 of 2 dgn. koken en ik eet ongeveer 3 easy meal (diepvries maaltijden) per week.

To start with, I can not cook, I eat 2 days a week together on "de zoete inval", the swz also comes cook for 1 or 2 days. and I eat about 3 (frozen meals) a week.


Ik wil eten met mooi bestek en servies, I want to eat with beautiful cutlery and crockery.


Op de zoete inval is het eten het lekkers,goedkoopst en het gezelligst.

At the "sweet invasion" (de zoete inval) the food is the best, the cheapest and the most cozy.


DZI - onderdac


ps. ik lust geen vis en hou niet van kluiven zoals bij kippepootjes en ik heb liever geen spinazie.

I DO NOT LIKE FISH! and do not chew like chicken feet and I prefer not spinach.

Foto van diepvries met 24 maaltijden van easy meal, goed voor 8 weken eten


24 maaltijden, genoeg eten voor 8 weken. (frozen meals)

easy meal
kalium
den Eelder

Vroeger ging ik altijd naar mac donalds enz, In the past I always went to Mcdonalds etc.

Maar zo simpel is het niet, tegenwoordig moet ik heel goed opletten met wat ik eet of drink.

Omdat ik me erg slecht kan bewegen kom ik heel vlug in gewicht aan,Because I can move very badly, I get very fast in weight

Ik drink magere melk of halfvolle melk en cola light zonder caffeine of optimel 0% vet, 4 boterhammen per dag+2 stuks fruit.

(I drink skim milk or semi-skimmed milk and diet coke,no caffeine or optimel 0% fat, 4 slices of bread per day + 2 pieces of fruit.)


Waar komt stevia vandaan/Where does stevia come from?


De hype rond stevia begint langzaamaan vorm te krijgen in Europa.

The hype around stevia slowly begins to get shape in Europe.

Helaas denken hierdoor veel mensen dat stevia niets meer is dan een nieuwigheidje uit de laboratoriums: de zoveelste nieuwe zoetstof die beter belooft maar al gauw op dezelfde hoop gegooid kan worden als aspartaam en cyclamaat.

Unfortunately, many people think that stevia is nothing but a novelty from the labs: the newest sweetener that promises better but can soon be thrown into the same hope as aspartame and cyclamate.

Maar, niets is minder waar! Stevia bestaat al eeuwen.

But nothing is less true! Stevia has existed for centuries.

Stevia wordt zelfs al langer gebruikt dan de geraffineerde witte kristalsuiker waar wij in het Westen inmiddels zo vertrouwd mee zijn geraakt.

Stevia is used even longer than the refined white crystal sugar we have become so familiar with in the West.

Stevia Rebaudiana

Stevia is een kruid uit een uitgebreide plantenfamilie die in het midden en zuiden van het Amerikaanse continent gewoon in het wild groeit.

Stevia is a herb of an extensive plant family that grows in the middle and south of the American continent just in the wild.

Het is enigszins verwarrend, maar die plantenfamilie wordt aangeduid met de familienaam stevia en de zoete variant die wij kennen onder de naam ‘stevia’ is eigenlijk de ‘stevia rebaudiana’.

It is somewhat confusing, but that plant family is called the stevia surname and the sweet variant we know under the name 'stevia' is actually the 'stevia rebaudiana'.


De stevia rebaudiana wordt door de indianenstammen in Latijns-Amerika al eeuwen gebruikt als zoetstof voor dranken.

The stevia rebaudiana is used by the Indian tribes in Latin America for centuries as a sweetener for drinks.

Het werd voor het eerst door Europeanen ontdekt ten tijde van de grote ontdekkingsreizen maar het stevia plantje kreeg niet meteen voet aan de grond in Europa.

It was first discovered by Europeans at the time of the major explorations, but the stevia plant did not immediately get to the ground in Europe.

Het plantje was moeilijk te kweken en bovendien waren de voordelen ervan toen nog niet bekend óf nog niet zo belangrijk als voor ons.

The plant was difficult to grow and, moreover, its benefits were not known or not as important as before.

In onze tijd krijgen we namelijk veel te veel calorieën binnen en kampen veel mensen met overgewicht.

In our time, we get too many calories and many people overweight.

Het is dus niet zo gek dat we op zoek zijn gegaan naar calorie-arme suikervervangers zoals stevia.

So it's not so crazy that we've been looking for low-calorie sugar replacements like stevia.

In de zestiende en zeventiende eeuw lag dat natuurlijk anders.

Of course, in the sixteenth and seventeenth century, that was different.

Mensen hadden lang niet altijd genoeg te eten en hadden dus geen behoefte aan calorie-arme voedingsmiddelen.

People did not always have enough food, so they did not need calorie-poor foods

De grote interesse in stevia in gebieden buiten Zuid-Amerika kwam pas in de vorige eeuw op gang.

The great interest in stevia in areas outside of South America did not start until the last century.

In Japan wilde de bevolking af van de ongezonde, kunstmatige zoetstoffen die tot dan toe werden gebruikt en de voedselproducenten kwamen in hun zoektocht naar een gezond alternatief uit bij stevia.

In Japan, the population wanted the unhealthy artificial sweeteners used to date and food producers came in search of a healthy alternative to stevia.

In Japan is stevia inmiddels de populairste zoetstof.

In Japan, stevia is now the most popular sweetener.

Stevia is in landen als Japan, Korea en Brazilië enorm populair en is daar goed voor bijna de helft van alle gebruikte zoetstoffen.

Stevia is very popular in countries like Japan, Korea and Brazil, accounting for almost half of all sweeteners used.


Tegenwoordig is stevia steeds meer in opkomst en zowel in de Verenigde Staten als Europa heeft het eindelijk voet aan de grond gekregen als het ideale, puur natuurlijke en gezonde alternatief voor suiker en kunstmatige zoetstoffen.

Nowadays, stevia is growing ever more and both in the United States and Europe has finally gotten ground as the ideal, pure natural and healthy alternative to sugar and artificial sweeteners.

Hoogmoleculair PLA kan ook gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als traditionele thermoplastische polymeren, onder meer voor verpakking van voedingswaren.

High molecular weight PLA (PLA bioplastic) can also be used for the same applications as traditional thermoplastic polymers, including for food packaging.


Ik wil dat iedereen er goed uitziet. I want everyone looks good.Hier woog ik 70 kilo (normaal postuur), nu 90 KG+

Ik kom al aan als ik naar eten kijk ahahaha I already arrive when I look at food ahahaha


Foto van René van Honk van 2004 (tolbrug revalidatie) gemaakt door Mandy (zie 14 september films voor meer...)